Съставяне на хранителен режим

Индивидуалният хранителен режим се съставя след предварителен анализ на хранителното поведение и консултация със специалист вътрешни болести. 

Правят се пълни параклинични изследвания, търсят се причините за свръхтегло, затлъстяване, метаболитен синдром.