Пациенти само на хранителен режим

Можете нагледно да се запознаете с постиженията на млад мъж, който спазва Програмата за редукция на тегло. Преди започване на програмата той е бил с тегло 141,4 кг; 54 кг мастна тъкан и ниво на вътрешни мазнини - 20. В продължение на два месеца, след спазване на индивидуалния хранителен режим, теглото му спадна с 11,4 кг.